Ny bruger Log på

Spørgsmål og svar

Opskrivning

For at blive opskrevet på venteliste til en almen bolig skal du jf. gældende lovgivning være fyldt 15 år.

FA09 har etableret en fælles opskrivning, der giver adgang til at søge ca. 5.500 boliger for samme ventelistenummer. Al opskrivning, til de nævnte boligorganisationer, sker via den fælles opskrivning.

Følgende boligorganisationer har lavet aftale om en fælles opskrivning:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB)
Brøndbyernes Andelsboligforening (BAB)
Boligselskabet HJEM
Hvidovrebo
FSB Gladsaxe

Prisen for opskrivning på den nye fælles opskrivning er kr. 325,00, med en rabat på kr. 25,00, hvis du accepterer, at vi kommunikerer med dig digitalt

Herudover kan du opskrive dig til boliger i følgende boligorganisationer:

Lægeforeningens Boliger
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA)
Boligselskabet Taarbækhøj

Prisen pr. boligorganisation er kr. 175,000 med en rabat på kr. 25,00, hvis du accepterer, at vi kommunikerer med dig digitalt.

Når du har fået tildelt en bolig, bliver dit ventelistenummer og din placering på ventelisten slettet og du vil skulle købe et nyt ventelistenummer, hvis du ønsker at søge en anden bolig. Hvad er en venteliste?

Hvad er en venteliste?

Hver boligorganisation har sin egen venteliste (dette gælder også selvom du har købt et nummer til den fælles opskrivning). Almene boliger tildeles efter et ventelisteprincip, hvor både intern/ekstern venteliste samt evt. fleksibel udlejning er med i princippet. Se mere under de enkelte punkter.

Det koster et årligt ventelistegebyr at bibeholde sin opskrivning.

Hvordan skriver jeg mig op?

Der er to måder at købe sin opskrivning på. Du kan vælge ”Køb ventelistenummer”. Her vil du kunne købe et ventelistenummer til den fælles opskrivning eller en anden af de ovennævnte boligorganisationer. Dette gør du fx hvis du blot vil sikre dig med at have et passivt ventelistenummer eller ved køb til gave o.lign.

Hvis du aktivt ønsker at søge boliger, skal du udvælge dine boligønsker jf. nedenfor.

Du kan søge efter boliger på kortet eller på liste (klik på ”Søgeresultat” på liste). Vælg den by/det område, som du ønsker at stå på venteliste til, ved at klikke på kortet eller ved at vælge "Område" til venstre på siden. Når du vælger region i "Område", kommer der en oversigt over de byer, som du kan vælge ved at klikke i den lille boks.

Alternativt kan du bruge "Udvidet søgning", hvor du kan tilvælge yderligere søgekriterier. Når du skriver vejnavnet i søgefeltet ude til venstre, får du en lille grøn knap på kortet, som du kan klikke på. Herefter får du vist afdelingens boliger. De boliger, som du vil skrives op til, lægger du i indkøbskurven ved at klikke på den lille indkøbsvogn til højre.

Du kan også klikke på "Se boliggruppen" for at læse mere om boligen, inden du skriver dig op. Hvis du ønsker at søge flere boliger, skal du klikke på "Tilbage til søgeresultatet" øverst i venstre hjørne og gentage proceduren med andre boliger. Når du har fundet de boliger, som du vil skrive dig op til, klikker du på indkøbskurven, og du kan nu se dine valgte boligønsker. Ønsker du at slette en enkelt valgt boliggruppe, kan du klikke på den lille affaldsspand ud for boliggruppen til højre. Når du har de boliger stående, som du ønsker at blive skrevet op til, klikker du på "gå til kassen".

Du kan kun kan betale dit ventelistegebyr med Dankort eller VISA Dankort (og ikke f.eks Electron).

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.

Fortrydelsesret

Fortryder du din opskrivning på ventelisten, har du 14 dages fortrydelsesret fra din opskrivningsdato.

Hvilke personer er omfattet af min opskrivning?

Når du skriver dig på ventelisten, skal du være opmærksom på, at det kun er dig, som skrives op. En eventuel partner/ægtefælle er ikke omfattet af opskrivningen. Ønsker du (eller din ægtefælle/partner) at sikre sig i tilfælde af eventuel skilsmisse, skal I begge købe et ventelistenummer.

Kan jeg overdrage mit ventelistenummer til andre?

Dit ventelistenummer er personligt. Det kan derfor ikke overdrages til andre. I tilfælde at dødsfald kan ventelistenummeret overdrages til ægtefælle/samlever ved fremvisning af påkrævet dokumentation.

Hvad er en ekstern og intern venteliste?

Ekstern venteliste?

Når du er boligsøgende og ikke bor i den boligorganisation, hvor du ønsker en bolig, bliver du skrevet op på den eksterne venteliste.

Intern venteliste

Når du overtager en af vore boliger eller er boende i en af vore boliger, har du mulighed for at blive skrevet op på en intern venteliste til de boliger, som hører under den boligorganisationen, hvor du bor.

Det vil give dig fortrinsret til andre boliger i boligorganisationens afdelinger, når de bliver ledige. Du skal dog være opmærksom på boligorganisations karensperiode. (boperiode i nuværende lejemål).

En opskrivning på den interne ventelisteliste følger boligen. Det er den, der står på kontrakten, som kan gøre brug af opskrivningen. Børn af husstanden m.fl. kan dermed kun blive opskrevet på ekstern venteliste.

Hvordan får jeg en bolig?

En ledig bolig i en boligafdeling tilbydes først boligsøgende i samme boligafdeling eller organisation, altså ansøgere som står på den interne venteliste. Derefter bliver boligen tilbudt boligsøgende på den eksterne venteliste. De, som står på den interne venteliste, har altså fortrinsret frem for de, som står på den eksterne.

Hvordan svarer jeg på tilbud om en bolig?

Lejetilbud sendes som udgangspunkt til dig på mail. Du kan svare på lejetilbuddet via det login, som du bruger til ventelistesystemet. Dette vil også være anført i et aktuelt lejetilbud. Der kan også svares pr. mail, pr. telefon til vort callcenter eller pr. almindelig post (vær opmærksom på den lange behandlilngstid hos Postnord.

Tildeles du en bolig, kan der være yderligere brug for dokumentation fx svarblanket.

Log dig på ventelistesystemet, og vælg 'tilbud' for at afgive dit svar på lejetilbuddet. Klik her.

Er boligen min, når jeg får et tilbud?

Et lejetilbud sendes til flere ansøgere på samme tid. Derfor er det blot et tilbud. Den ansøger, der svarer "ja tak" til tilbuddet og har den længste anciennitet, får lejemålet tildelt. I enkelt kommuner er der godkendelsesordning hos kommunen.

Hvor mange gange må jeg sige nej til et lejetilbud?

Du må sige nej til et tilbud om en bolig så mange gange du vil, men du skal huske at svare på hvert lejetilbud du modtager. Såfremt du ikke svarer på de lejetilbud du modtager, vil dit ventelistenummer blive sat i bero efter to ubesvarede tilbud uanset datoen på disse tilbud. Du kan på din egen side se evt. gamle ubesvarede tilbud og kontakte FA09 for at få disse lukket.

Kan jeg blive skrevet på en akutliste

Der er ingen af boligorganisationerne, der har en akut-liste. Der er kun den almindelige venteliste.

Hvor længe er jeg skrevet op til en bolig?

Du er skrevet op til en bolig, indtil du tildeles en bolig, du selv melder dig ud af ventelisten eller ikke betaler dit årlige ventelistegebyr

Skulle du mangle et indbetalingskort fra os, skal du kontakte os hurtigst muligt, da du kun kan være skrevet op og modtage lejetilbud, når dit ventelistegebyr er betalt og ses indgået hos os.

For at modtage boligtilbud, skal du både være skrevet op til de ønskede boligtyper og være aktiv boligsøgende.

Hvordan skifter jeg min status fra ”aktiv” til ”bero” eller omvendt?

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.

Stil dig på fanen "Min side" øverst til venstre. Vælg derefter "Boligønsker” til venstre i menuen. Til højre i billedet er der nu en lys knap, hvor der står "Sæt i bero" eller "Sæt aktiv".

Tryk på knappen og foretag dit valg.

Man får ingen lejetilbud, når man er i bero, men optjener stadig anciennitet på sit ventelistenummer.

Hvad er jeg skrevet op til?

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.

Stil dig på fanen "Min side" i øverste venstre hjørne. Gå ind under "boligønsker" i menuen i venstre side. Her vises det boligtyper, som du er skrevet op til i de enkelte boligorganisationer. Vær opmærksom på, at du kan have forskellige ventelistenumre. Selvom du er på venteliste i flere boligorganisationer, har du kun ét login.

Hvordan ser jeg det nummer, som jeg er på ventelisten?

Log dig på ventelistesystemet, Klik her.

Stil dig på fanen "Min side” i øverste venstre hjørne. Derefter går du ned i menuen som fremkommer i venstre side og vælger "Boligønsker". Du skal stå som aktiv for at kunne se det nummer, som du har på de boliger, du er skrevet op til (se evt. ”Hvordan skifter jeg min status fra aktiv til bero eller omvendt”). Under ”ventelisteplacering” ved hver boliggruppe kan du se, hvilket nummer du står som.

Hvordan kan min ”vis placering” ændre sig fra gang til gang?

Ventelisten til en almen bolig er en variabel venteliste, og ændrer sig hver gang en ansøger laver et aktivt valg/ændring af fx boligtyper eller aktiv/bero status.

Hvorfor er der lange ventetider på boligerne?

Der er mange, som skriver sig op til en almen bolig. Der er stor forskel på, hvor lang ventetiden på en bolig er, og derfor bør du orientere dig om ventetiden på den eller de boliger, som du er interesseret i, inden du skriver dig på ventelisten og betaler dit ventelistegebyr.

Du finder ventelistetiderne under hver boliggruppe i ventelistesystemet, Klik her.

Ventelistetiderne er baseret på et gennemsnit af foregående års udlejninger og er kun vejledende.

Hvad betyder fleksibel udlejning?

Fleksibel udlejning betyder, at hvis du opfylder visse kriterier, kan du ved tilbudsgivning rykke op på ventelisten til et givent lejemål. Kommunen og de enkelte boligorganisationer aftaler kriterierne indbyrdes. Der kan derfor være forskellige kriterier fra kommune til kommune. Hvis en boligafdeling har fleksibel udlejning, vil du kunne se dette i beskrivelsen om afdelingen i ventelistesystemet, Klik her.

På afdelinger med fleksibel udlejning, er det også mulig at læse mere om den fleksible ordning.

Det er ikke muligt at se eller få oplyst sin aktuelle placering på ventelisten med fleksibelt fortrin. Dette fleksible fortrin vises først, når en bolig sendes ud i tilbud.

Hvordan søger jeg en ungdomsbolig?

Du kan gratis skrive dig på ventelisten til ungdomsboliger. Der opkræves ikke et årligt gebyr for at være opnoteret til ungdomsbolig.

For at komme i betragtning til en ungdomsbolig, skal der ved tildeling fremvises dokumentation på uddannelse (som skal være SU berettiget) eller en lærlingekontrakt.

Kommunal godkendelse

Der er kommunal godkendelse til boliger i enkelte kommuner. Dette betyder, at du skal godkendes hos den pågældende kommune, før du kan indgå lejekontrakt på disse boliger. Det vil af det enkelte boligtilbud fremgå, såfremt der er kommunal godkendelsesordning.

Kan jeg låne penge til indskuddet?

Det er kommunen, hvori boligen er beliggende, som kan bevillige et evt. indskudslån. Læs om lån til boligindskud på www.borger.dk eller kommunens egen hjemmeside.

Til toppen